Home

Klinikken er igen ÅBEN!

Skal du vise Coronapas for at få behandling?

Svar:  JA  –  medmindre du er fritaget.

Du skal derfor medbringe et coronapas som dokumentere ét af følgende:
– en negativ test (taget inden for 72 timer)
– har haft en positiv test indenfor de seneste 2-12 uger (symptomfri i mindst 48 timer)
– er færdigvaccineret

Du skal ikke medbringe et coronapas hvis du er fritaget for test:
I følge gældende bekendtgørelse, gælder kravet om test/coronapas ikke for følgende:
1) Børn under 15 år.
2) Personer, der af medicinske årsager ikke bør få foretaget en covid-19-test.
3) Personer, der som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en covid-19-test. 
Der er/kan således være mange grunde til at man kan være fritaget for kravet om test, og der kræves IKKE dokumentation for dette.
Er du af en eller anden grund fritaget for test, skal du altså IKKE medbringe nogen dokumentation, men ved din ankomst blot oplyse at du er fritaget.

Bemærk venligst, at under ALLE omstændigheder (coronapas eller ej) bør du ALDRIG møde op på klinikken… hvis du har symptomer på influenza, forkølelse, feber, eller lignende tegn på at du har en akut virus eller bakteriel luftvejsinfektion.

Glæder mig til at se dig på klinikken og hjælpe dig med mine bedste evner og viden inden for den erfaringsrige Traditionelle Kinesiske Medicin/Lægekunst (TKM).

 

———–


Tideligere kaldet: